NAŠOU VÍZIOU  JE  100-10-1 | VPLYV-SLUŽBA-DOMOV

 

100% vplyv

chceme prinášať vplyv Božieho kráľovstva do celého mesta (100% obyvateľstva)

 

10% služba

chceme zasahovať praktickou a duchovnou službou komunity v meste (10% obyvateľstva)

 

1% duchovný domov

chceme vytvárať zdravý duchovný domov pre veriacich v meste (1% obyvateľstva)