NEDEĽA VÍZIE KM | 1.12.2019

5 lokalít a spoločná túžba po prebudení – bohoslužby #KMspolu
Buď tam, kde sa tvorí naša jednota, nenechaj si ujsť budovanie spoločného momenta!

Budeme hovoriť o tom, ako vyzeralo KM počas roku 2019, aké sú naše plány a vízia, čo nás čaká a aký je Boh dobrý!
Slovo bude mať náš leadpastor Miro Tóth.
Tešiť sa môže aj na skvelú časť KM chvál.
Úžasný čas spolu budú mať aj deti na programe CityKids.
Po skončení zostaň na kávu, môžeš priniesť domáci koláč 🙂

V prípade, že prejavíte záujem, z Nových Zámkov a Nitry pôjde spoločný autobus.
Záujem dajte vedieť svojmu pastorovi alebo na kristusmestu@gmail.com


POZVANIA Z LOKALÍT

Pozvanie od leadpastorov Mira a Marti Tóthových

 

Pozvanie od pastorov Maja Poljaka (NR) a Judy Presburgerovej (NZ)

 

Pozvanie od pastorov Michala Vašeka (SA) a Rasťa Majera (BB)