MISIJNÉ TÝŽDNE | NITRA A NOVÉ ZÁMKY

V Nitre a v Nových Zámkoch budeme spolu s ACET lektormi na školách a organizovať rôzne eventy pre mladých ľudí. Veríme, že sme povolaní zasievať do životov mladých ľudí v našich mestách a voláme aj vás do modlitieb za mladú generáciu, za ich vyslobodenie a uvoľnenie do života, pre ktorý boli stvorení!


NITRA 12.-15.11.2019

NOVÉ ZÁMKY 27.-30.2019