INFO O VŠETKÝCH ONLINE AKTIVITÁCH

KAŽDÝ DEŇ (v pracovný týždeň) | krátke povzbudenia o 15:00 a 20:00

UTOROK 
| spoločné modlitby s Večerou Pánovou v uzavretej skupine “Modlitebná sieť/Kristus mestu” pre partnerov vízie a blízkych priateľov KM  o 18:00

NEDEĽA | bohoslužby o 10:00

Odkazy na online prenosy:
Facebook Kristus mestu @kristusmestu – TU
Nedeľné bohoslužby nájdete aj na youtube Kristus mestu – TU

Každý lokalita má aj svoju uzavretú facebookovú skupinu, kde prebieha vnútrozborový život.
Ak ste súčasťou našich lokalít, požiadajte o prístup svojho pastora, alebo priamo na facebooku.