CITYKIDS LETNÝ CAMP | 14.-20.júl 2019

V KM je našou hodnotou investovať do našich detí.
Chceme vytvárať priestor, v ktorom môžu naše deti zdravo rásť a napredovať v ich osobnom vzťahu s Bohom skrze interaktívne témy, workshopy, chvály, čas strávený v prírode, budovanie nových priateľstiev a ďalšími kreatívnymi spôsobmi, ktoré sú deťom blízke.

Preto sme sa rozhodli zorganizovať tento rok CityKids letný camp!

KEDY
14. – 20. júl 2019

KDE

Rekreačné zariadenie Jedliny, Kostoľany pod Tribečom

PRE KOHO
DETI: vek 6 – 12 rokov

JUNIOR LÍDRI: staršie deti vo veku 13 – 15 rokov pozývame byť súčasťou nášho tímu v úlohe JUNIOR lídrov (plnohodnotne si užijú program, ale zároveň budú pomocníci vedúcich). Registračný poplatok je rovnaký.

DOBROVOĽNÍCI: potrebujeme ochotných a nadšených ľudí, ktorí nám počas tábora pomôžu prakticky či duchovne.
Po prihlásení Vás bude kontaktovať jeden z vedúcich campu, s ktorým sa dohodnete na možnostiach zapojenia sa.

REGISTRAČNÝ POPLATOK:
(suma pokrýva výdavky na stravu a ubytovanie)
V prípade úhrady do 30. mája 2019 105 eur/dieťa
V prípade úhrady do 01. júla 2019 120 eur/dieťa

REGISTRÁCIA JE PLATNÁ AŽ PO ZAPLATENÍ ZÁLOHY 50 eur (alebo plnej sumy) na účet najneskôr do 25.03.2019
Číslo účtu: IBAN: SK13 1100 0000 0029 4900 0284
Poznámka: CKCAMP_meno DIEŤAŤA / DETÍ, napr. CKCAMP_Andrej, Filip, Hanka Kováčoví
Zvyšnú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 01. júla 2019.

REGISTRÁCIA TU