V sezóne september 2021 – jún 2022 máme 2 skupinky.

Zborová skupinka je zameraná na rozhovory, diskusie, rozprávanie sa o rôznych témach a modlitby za osobné potreby.

každý párny týždeň | štvrtok | 18:00 | Diakovce

Začíname 9.9.2021.

Modlitebná skupinka je zameraná na modlitby za rôzne oblasti (mesto, služby, ľudí, potreby, atď.)

každý nepárny týždeň | utorok | 18:30 | Amforas, Mostová 1998/17 Šaľa

Začíname 14.9.2021.

Každý je vítaný!

Môžeš sa do jednej z nich pridať: (pre viac info nás kontaktuj: KLIKNI SEM.)