Ak chcete podporiť službu Kristus mestu, alebo posielať svoje dary a desiatky elektronicky, môžete tak urobiť na číslo účtu príslušnej lokality.

Názov účtu (jednotný pre všetky účty): Apoštolská cirkev na Slovensku
SWIFT code: TATRSKBX
Bank address: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovakia
IČO: 42120071
DIČ: 2022992554

 

KM Nitra
SK68 1100 0000 0026 2919 6599

KM Nové Zámky
SK93 1100 0000 0029 4303 5478

KM Šaľa
SK57 1100 0000 0029 4903 5479

KM Zlaté Moravce
SK74 1100 0000 0029 2184 8304

KM Multisite
SK13 1100 0000 0029 4900 0284