Sme cirkev, ktorá existuje pre hostí. Ak si u nás na návšteve, si pre nás VIP. Budeme ku tebe pohostinní, srdečne ťa uvítame a nič od teba nebudeme pýtať.
Hosťom môžeš byť tak dlho, ako to potrebuješ. Ak však prišlo k tomu, že sa cítiš u nás doma, pozývame ťa stať sa súčasťou rodiny. Sme rodina s poslaním, rodina s víziou priniesť Krista mestu, kde žijeme. Inak sa chová hosť a inak člen rodiny. Ak si rodina, pozývame ťa zapojiť sa. V rodine sa zapájajú všetci, všetci prispievajú, všetci pomáhajú. V našom slovníku byť súčasťou rodiny nazývame byť partnerom vízie. Byť partnerom vízie znamená prehlásiť naše spoločenstvo za svoj duchovný domov. Partneri vízie sa za svoje spoločenstvo modlia, aktívne dávajú a prispievajú svojou službou ako dobrovoľníci.
Ak je to tvoj prípad, ak si u nás doma, dovoľ, aby sme ťa pozvali na jedno z najbližších stretnutí, kde budeme vysvetľovať, čo znamená byť partnerom vízie, aké je naše smerovanie, naše hodnoty, naše DNA. Informuj sa u pastora, resp. sleduj online kalendár. Veríme, že Boh má pre nás úžasné veci a sme nadšení, že sme v tom spolu!