Ranná cirkev z prvých storočí mala v sebe niečo tak čisté a vierohodné, že za to mnohí neváhali položiť svoj život. Prví kresťania prežili osobnú životnú premenu skrze hlboký vzťah s Bohom v Ježišovi Kristovi. Je zrejmé, že v priebehu dejín sa tento dôraz vytratil. Cirkev sa stala inštitúciou, z ktorej sa postupne vytratila Božia moc. Samozrejme v každom období sa našli jednotlivci či skupiny, ktoré svoju rýdzosť nestratili. No cirkev potrebovala návrat k prvým hodnotám, k prvej láske k Bohu a k čistej viere v Božie Slovo. Aj preto prišla reformácia, ktorá zdôraznila, že jedine Sväté Písmo môže byť základom viery a praxe cirkvi. Za posledných 500 rokov prešla cirkev mnohými obrodami a prebudeniami, ktoré priniesli do národov Božie obživenie. Jeden z takýchto prúdov prišiel na začiatku 20. storočia. Skupiny kresťanov od Azusa Street v L.A. až po Wales túžiacich po Bohu prežívali obrodenie svojho kresťanského života. Stalo sa to znovu a znovu, keď sa otvorili pre Ducha svätého a prijali jeho naplnenie a zmocnenie. Toto prebudenecké hnutie sa stalo svetovým fenoménom. Aj my patríme do tejto veľkej rodiny cirkví letničného smeru, ku ktorému sa dnes na svete hlási viac ako pol miliardy veriacich. Veríme, že Boh sa nezmenil, že stále koná nadprirodzene, odpúšťa hriechy, uzdravuje a dáva životu zmysel.

Na Slovensku sa až do polovice 20. storočia vyskytovali letničné cirkevné zbory len zriedkavo. Silnejší nárast nastal až po druhej svetovej vojne. Počas minulého režimu tu boli cirkevné zbory utláčané, obmedzované. Už v tomto období sa vyformovalo cirkevné spoločenstvo Apoštolská cirkev na Slovensku, ktorá sa postupne stala štátom uznanou cirkvou. Náš cirkevný zbor začal pôsobiť v Nových Zámkoch. Prvé misijné aktivity siahajú do roku 1990. Od roku 1998 posobíme ako riadny cirkevný zbor. Časom pribúdalo spektrum rôznych služieb, ako napríklad kluby pre deti, mládež, rôzne sociálne programy (práca s bezdomovcami, materské centrum, prevenčné prednášky). V súčasnosti tu slúžime mestu aj prostredníctvom Komunitného centra Kompas. V roku 2006 sme začali pôsobiť v Nitre. Naše spoločenstvo sa tu stalo v roku 2013 domácim prostredím pre biblickú školu Gateway College. V posledných rokoch sa vyprofilovala aj výrazna služba mladej generácie Unlock. V Nitre sme tiež známi Komunitným centrom Mozaika, detskými klubami a letnou kampaňou Milujem moje mesto. V roku 2009 sme začali s pravidelnou službou v Šali. Vyformovala sa tu skupina nadšenych kresťanov, ktorá dnes tvorí jadro misijného spoločenstva v Šali. Bohoslužby v Zlatých Moravciach sme naštartovali v roku 2012. Toto spoločenstvo sa stalo veľkou rodinou veriacich z celého okolia. Je známe aj svojou niekoľkoročnou službou na školách a v reedukačnom domove. Vo všetkých našich lokalitách sme začali od nuly. Videli sme Božiu vernosť a jeho mnohé zázraky. Vystriedali sa medzi nami stovky ľudi, mnohí z nich sú s nami dodnes. Je to Boží pribeh! A ako radi hovoríme, to najlepšie je stále pred nami!

Pozrite si náš príbeh na youtube.
Sme súčasťou Apoštolskej cirkvi na Slovensku.
Súčasťou našej služby je letničná biblická škola Gateway College.