ADRESA

Centrum voľného času, M. R. Štefánika 66/12, 927 01 Šaľa
Parkovanie je možné pred vchodom do CVČ.
Korešpondenčná adresa: Apoštolská cirkev, F. Mojtu 18, 949 01 Nitra

Pastor Michal Vašek
KONTAKT
kristusmestu@gmail.com