Komunitné centrum Mozaika funguje od roku 2016. Je začínajúcim projektom v KM Nitra, ktorého cieľom je priniesť vplyv do mesta, v ktorom žijeme, priblížiť sa k ľuďom, ktorých stretávame v uliciach a priniesť im nádej, pomoc či povzbudenie. KC Mozaika organizuje rôzne akcie pre deti, mládež, jednotlivcov i rodiny.


Materské centrum Mozaika

MC fungovalo počas rokov 2016 a 2017, momentálne hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by túto službu mestu robili. Možno hľadáme práve teba!

Ozvi sa nám na office@kristusmestu.sk