Naše hodnoty sú PULZOM nášho srdca.
Pomáhajú nám budovať zdravé prostredie pre naše životy, vzťahy a službu.


ÚCTA
Prejavujeme úctu Bohu, Božiemu slovu a jeden voči druhému.

TO NAJLEPŠIE
Dávame Bohu to najlepšie zo svojho času, talentov a prostriedkov.

NAPREDOVANIE
Ideme dopredu a učíme sa zo svojich chýb. Božie kráľovstvo najviac napreduje tým, že používame naše obdarovania v službe Bohu, nášmu mestu a jeden voči druhému.

VYSTIERANIE SA
Sme pohostinní a priateľskí a cieľavedome sa vystierame k ľuďom, ktorí sú blízko nás a vzdialení Bohu.

SPOLU
Žijeme a užívame si život a službu #spolu. Nie sme v jednej miestnosti náhodne, ale sme zjednotení v spoločnej vízii milovať Boha a ľudí.


Tieto hodnoty sa dajú ľahko zapamätať z anglického akronymu H.E.A.R.T. – HONOUR, EXCEL, ADVANCE, REACH OUT, TOGETHER.


VIAC:

Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku

Vierouka Apoštolskej cirkvi na Slovensku

EVERGREENY: Večne živé pravdy. (video) Séria vyučovaní o základných kresťanských pravdách.

VÍZIA KRISTUS MESTU (video)