Archives

Blog

Explózia štedrosti 2021 | finančná kampaň

Explózia štedrosti 2021 | finančná kampaň

Finančná kampaň “Explózia štedrosti” je zameraná na podporu poslania a vízie cirkevného zboru Kristus mestu.

Na čo vyzbierané financie použijeme nie je vopred určené – chceme v tom počuť Božie volanie a investovať ich v pravý čas do správnych vecí tak, aby sme investovali do šírenia Božieho Kráľovstva a uvoľňovali kultúru štedrosti.

V prvom ročníku kampane sme zažili úžasné Božie načasovanie, keď sme vyzbierané financie mohli čiastočne použiť aj na náhle vzniknutú akútnu potrebu technického vybavenia na online prenos bohoslužieb.

Je to naše spoločné dobrodružstvo a budovanie kultúry, v ktorej štedro zasievame do Božieho Kráľovstva viac, ako sa od nás čaká. Veríme, že štedrosť prináša požehnanie a uvoľňuje radosť.

V Explózii štedrosti 2020 sme podporili tieto organizácie a služby – KLIKNI SEM.


POZÝVAME VÁS DO DRUHÉHO ROČNÍKA KAMPANE EXPLÓZIA ŠTEDROSTI, KTORÁ PREBIEHA OD JANUÁRA DO MARCA 2021

MODLITBY
Najskôr vás voláme k modlitbám. Modlite sa za to, koľko máte ako rodina alebo jednotlivci darovať, do čoho vás Pán pozýva.


FINANČNÉ ÚVÄZKY | OD JANUÁRA DO KONCA FEBRUÁRA

Počas januára a februára môžete vyplniť tzv. finančné záväzky, pomocou online formulára TU – KLIKNI SEM
(v prípade prezenčného stretávania budú k dispozícii aj vytlačené formuláre).
Vo finančných záväzkoch napíšeme meno a sumu, ktorú sme sa rozhodli ako rodina alebo jednotlivci v štedrosti darovať.
“Finančné záväzky” zbierame do konca februára 2021. Po tomto dátume je kampaň ukončená.
Ak sa rozhodnete darovať bez vyplnenia finančného záväzku, je to samozrejme možné, ale povzbudzujeme vás zvoliť si prvú možnosť.


DAR | OD JANUÁRA NAJNESKÔR DO KONCA MARCA

Úhrada všetkých “finančných záväzkov“ vyzbieraných do konca februára je možná až do konca marca – 31.3.2021.


SPÔSOB ÚHRADY SUMY UVEDENEJ NA “FINANČNOM ZÁVÄZKU”

Finančné záväzky môžete uhradiť počas mesiacov január, február a marec nasledovnými spôsobmi:
*ÚČET:  IBAN SK13 1100 0000 0029 4900 0284, poznámka: MENO, STEDROST2021
*ZBIERKA: na špeciálnu obálku vypíšeme MENO a SUMU a vhodíme do zbierky (v prípade umožnených prezenčných bohoslužieb)
*úhradu môžete urobiť JEDNORAZOVO alebo TÝŽDENNE/MESAČNE do ukončenia kampane 31.3.2021


POZNÁMKY

*Táto zbierka je dobrovoľná a je vyjadrením našej štedrosti. Tieto finančné prostriedky nie sú naše bežné dávanie a desiatky, ktoré patria do lokálneho zboru.
*Priebežne budeme zverejňovať sumu, ktorá je vyzbieraná a na záver kampane celú sumu, ktorú sme vo “finančných záväzkoch” vyzbierali na podporu vízie Kristus mestu.
NEBUDEME ZVEREJŇOVAŤ MENÁ A SUMY JEDNOTLIVCOV ANI LOKALÍT, IBA SPOLOČNÚ SUMU VYZBIERANÚ V KRISTUS MESTU.
*O každej investícii, ktorú z tejto zbierky urobíme budeme hovoriť a tešiť sa z nej spolu.

Video k explózii štedrosti 2021 od leadpastora Mira Tótha TU – KLIKNI SEM.

QR KÓD, ktorý môžeš naskenovať priamo pre platbu explózie štedrosti:

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *