Archives

Blog

EXPLÓZIA ŠTEDROSTI 2020 | REPORT

EXPLÓZIA ŠTEDROSTI 2020 | REPORT

Vďaka našej štedrosti sme mohli rozdeliť úžasných 17 337 EUR medzi organizácie a služby, ktorých poďakovanie nájdete vo videu. Viac o nich píšeme nižšie.
Modlíme sa za Božie rozmnoženie prostriedkov a požehnania pre každú z nich!
Ďakujeme, že ste súčasťou tohto zasievania a praktickej podpory!
Nech vás Boh žehná!

 

 • VNÚTORNÝ ROZVOJ KM
  4400 EUR
  Tak ako je dôležité dávať a investovať “von”, je dôležité investovať aj “dnu”. Rozhodli sme sa preto investovať každý rok 25% z explózie štedrosti pre náš vnútorný rozvoj a napredovanie a na podporu nášho personálu. Veríme, že aj táto finančná investícia bude videná v ovocí, ktoré vďaka nej budeme môcť zažívať. Modlíme sa, aby sa KM posúvalo podľa Božej vôle vpred, rástlo a multiplikovalo svoju víziu a žatvu.

+1076,44 eur
zostávajúcich ako REZERVA pre neočakávané výdavky a potreby.

 • MISIJNÁ LOKALITA ŠAĽA & VAŠEKOVCI
  2400 EUR

  Mesto Šaľa bolo identifikované ako jedno z mála miest s vysokou populáciou (25.000) v našej krajine, kde nepôsobí žiaden evanjelikálny zbor (len jedno charizmatické spoločenstvo).
  V roku 2009 sme začali pravidelnú službu pod vedením misionárov Marka & Liz Holdcroft, ktorí sa tam  presťahovali. Služba v meste zahŕňala mnohé misijné a evanjelizačné projekty. Po odchode Marka & Liz do Anglicka sme dočasne slúžili v Šali externe.
  V roku 2018 prijali povolanie pre Šaľu Michal & Zuzka Vašekovci, ktorí boli ochotní urobiť životné zmeny v práci a v adrese bydliska, aby mohli v Šali slúžiť. Momentálne budujú tím a prinášajú stabilitu a vedenie do tejto misijnej lokality.KM stojí za touto službou a túžime vidieť plnohodnotnú a životaschopnú lokalitu KM Šaľa, ktorá bude získavať mnoho ľudí pre Božie kráľovstvo.

 

 • MISIA V RÓMSKEJ KOMUNITE NA VÝCHODE SLOVENSKA
  1000 EUR
  Rómska komunita na Slovensku zažíva duchovné prebudenie. Jeden z najväčších zborov je Sabinov, ktorý má svoje začiatky v roku 2000, kedy Marián Kaleja a jeho manželka Elizabeth, začali slúžiť v tomto meste. Pán tejto službe žehnal a v roku 2001 zakúpili rodinný dom, ktorý neskôr zrekonštruovali na modlitebňu. Noví veriaci pribúdali a tak sa spolu so svojím tímom rozhodli, že vybudujú novú modlitebňu na zelenej lúke. Boh požehnával a v roku 2007 sa začala výstavba kresťanského centra a v roku 2011 bola slávnostne otvorená. Za rok sa zbor zdvojnásobil. V súčastnosti zbor pracuje misijne na ďalších deviatich miestach, s víziou zakladať nové zbory a budovať nových služobníkov, aby práca na Pánovej vinici išla ďalej.Zbor slúži svojej komunite praktickou pomocou. Rozdali tisíce porcií jedla v Sociálnom centre a veľa potravín po dedinách. V súčasnej koronakríze sa mnohí ocitli v bezradných situáciách a žijú v úplnej chudobe. Aj vďaka nášmu daru dostali ľudia jedlo a pomoc, ktorú potrebujú.

 

 • BIBLICKÁ ŠKOLA GATEWAY COLLEGE
  1000 EUR
  Gateway existuje, aby napĺňalo potrebu rozvoja nových lídrov pre novú generáciu v kontexte strednej Európy.
  Tento rok bol otvorený 8. ročník, v ktorom študuje 7 denných a 43 externých študentov.
  Na škole sa kladie dôraz na akademickú excelentnosť, praktickú skúsenosť a  duchovnú formáciu.
  Veľa študentov zostáva v kontakte so školou, vyučujúcimi a spolužiakmi aj po ukončení Gateway a čerpá zo skúseností nadobudnutých počas štúdia. Mnohí z absolventov Gateway sú v súčastnosti aktívnymi pracovníkmi v cirkvách a organizáciách, lídrami služieb a misionármi.
  Záujem o štúdium na škole narastá. Aktuálne sa do tímu Gateway pridali manželia Paul a Lynn Kohls, ktorí pracujú na príprave spustenia druhého ročníka denného štúdia Gateway, ktorý bude zameraný na vodcovstvo.Vedenie školy neustále hľadá spôsoby ako prevádzku školy financovať, prijíma a je vďačná za každý jednorazový aj pravidelný finančný dar.

 

 • KOMPAS NOVÉ ZÁMKY – KOMUNITNÉ CENTRUM
  1000 EUR

  Jedným z cieľov o.z. je práca na zlepení životných podmienok sociálne slabých obyvateľov mesta.
  Od roku 2015 vydávajú dobrovoľníci ľuďom bez domova teplú polievku 2x týždenne.  Popri výdaji polievky sa otvárali potreby ošatenia a hygieny pre klientov, ako aj sociálno-právneho, či duchovného poradenstva.  Okrem toho KOMPAS v spolupráci s mestom prevádzkuje od roku 2017 sociálnu výdajňu potravín SOVA.
  KOMPAS mal od začiatku veľkú podporu Mesta Nové Zámky, najmä Odboru sociálnych vecí a školstva, výborná bola aj spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta.
  V r. 2020 v čase koronakrízy prevádzkovalo Mesto Nové Zámky v spolupráci s o.z. KOMPAS krízové kontaktné centrum a karanténne zariadenie. Na jeho prevádzke sa podieľalo 7 mimovládnych organizácií, mestská rozpočtová organizácia Novovital, spoločnosť Philip Morris Slovakia s .r. o. a množstvo dobrovoľníkov. Takéto spojenie subjektov je jedinečné, ojedinelé a neoceniteľné.
  Centrum denne navštevovalo asi 40 ľudí bez domova. Tu sa potvrdila potreba ľudí bez domova mať k dispozícii okrem polievky a terénnej sociálnej práce aj bezpečné miesto, kde im bude poskytnutá základná hygiena, sociálno-právne poradenstvo, duchovná služba, ako aj ďalšie možnosti rozvoja. Momentálne pokračujeme v tejto službe. Vďaka darom bolo možné službu rozšíriť o rôzne dôležité nástroje pomoci, napr. prenájom plynových ohrievačov, ktoré v tejto studenej nepriaznivej situácii mohli zabezpečiť pre klientov teplé a príjemnejšie prostredie, nákup potravín a oblečenie a zabezpečenie chodu celej organizácie.
  Je však potrebné nájsť stále miesto, vytvoriť pevné štruktúry a okrem dobrovoľníkov zamestnať profesionálov, ktorí budú túto činnosť naďalej vykonávať a koordinovať.

  Snom je vybudovať “Dream House” – miesto, kde je dovolené snívať sny a veriť v zázrak. KOMPAS chce vidieť ako aj ľudí s úplne stratenou budúcnosťou Boh môže zmeniť, vystrojiť a použiť.

   

 

 • KRESŤANSKÉ RÁDIO 7
  2000 EUR
  Víziou Rádia7 je priniesť nádej a dobrú správu pre Slovensko. Rádio7 zasahuje 2 000 000 poslucháčov prostredníctvom 8 vysielačov na Slovensku, od nedávna už aj v Nitre na frekvencii 103,6 MHz, čo je považované za obrovský zázrak, ku ktorému sme prispeli aj my!Svedectvá z Rádia7:
  „Veľakrát len pre pocit uvoľnenia, hľadania pokoja po náročnom dni v práci si zapnem Vaše rádio, aby vnieslo pokoj do môjho života.“ poslucháčka Katka
  “Máme aj spätné väzby týkajúce sa znovuzrodenia ľudí. Istá žena z Košíc si prelaďovala v aute rádiá a narazila na Rádio 7, ktoré začala počúvať a na základe toho si našla aj kresťanské spoločenstvo vo svojom meste, ktorého súčasťou sa aj stala. Odovzdala svoj život Pánovi Ježišovi. Veľmi podobne to bolo aj s dvomi dievčatami z Banskej Bystrice, ktoré začali počúvať Rádio 7, a napokon taktiež odovzdali svoje životy Pánovi Ježišovi a tiež sú súčasťou kresťanského spoločenstva. Veľmi sa tešíme, že Boh si používa Rádio 7 k záchrane životov.”

 

 • KONFERENCIA TURBULENCIA – ONLINE VYSIELANIE
  500 EUR
  Našu najväčšiu konferenciu sme tento rok zorganizovali online, aj s hosťami, ktorých sme mali pozvaných – ps Sama Monka, lídra Equippers Church a Dr Sharon Stone.
  Príprav a natáčania sa zúčastnilo asi 30 ľudí. Počas troch večerov sme mali viac ako 13 000 pozretí a 113 zdieľaní a našou modlitbou je, aby bol Boh zjavený ako ten NAJ pre náš národ, cirkev a každú domácnosť.

 

 • NÁKUP TECHNIKY NA VIDEOPROJEKCIU + ODMENA PRE DOBROVOĽNÍKOV
  3460,56 EUR + 500 EUR

  V prvej vlne pandémie sme počas 10 týždňov vysielali 103 prenosov v trvaní 2 dni, 6 hod, 51min a 46sek. Tieto prenosy boli zdieľané 1192x a zasiahli sme nimi viac ako 230 000 ľudí.
  Aby sme nestreamovali iba cez telefón a mohli ľuďom poskytnúť kvalitný obraz, zvuk a zážitok pri sledovaní všetkých našich vysielaní, potrebovali sme kúpiť kameru a softvér na streamovanie a iné s tým súvisiace komponenty.
  Naši dobrovoľníci strávili niekoľko desiatok (aj nočných) hodín technickou prípravou a natáčaním.
  Tieto vysielania a zdieľania sa dostali k mnohým vašim priateľom a sprostredkovali mnoho hodnotných rozhovorov. Božie slovo sa dostalo do mnohých štátov, zamestnaní a domácností.Nakúpenú techniku a softvér naplno využívame nielen počas druhej vlny, ale aj na streamované bohoslužby a iné akcie počas roka. Za výnimočné nasadenie a množstvo hodín práce boli odmenení aj niektorí dobrovoľníci.

 

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *