Archives

Blog

Prechodný režim | 10.5.2020

Prechodný režim | 10.5.2020

V súvislosti s uvoľnením opatrení prechádzame v KRISTUS MESTU na prechodné obdobie, v ktorom síce ešte nebudeme fungovať v bežnom režime, ale niektoré zmeny nastavíme. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým domácim KM za vašu vernosť v tomto období. Nik z nás ešte v tejto roli nestál a neviedol. Ďakujem, že ste s nami, že ostávate v spojení, že ste verní v podporovaní, v modlitbách, v povzbudzovaní, a vôbec že ste sa pružne nastavili na tento režim. Ďakujem aj mnohým dobrovoľníkom, ktorí v tomto období slúžite naplno – v sociálnej službe, v pastorácii, modlitebnej službe, chválach, technickom zabezpečení či v službe deťom a mládeži. Veľké ďakujem!

V nasledovných týždňoch sa postupne preorientujeme na nové možnosti fungovania cirkvi, ktoré nám celospoločenská situácia umožňuje. Najbližšiu riadnu prezenčnú bohoslužbu v KM plánujeme na Letnice 31.5.2020 vo všetkých lokalitách KM. Tieto bohoslužby budú mať inú príchuť a podľa potreby budú v niektorých lokalitách na viackrát.

Bude potrebné dodržiavať hygienické opatrenia, ako vstup len s rúškom a s aplikovaním dezinfekcie na ruky, zabezpečenie rozostupov 2 metrov (okrem členov domácností), minimalizovať spev, dodržiavať respiračnú etiketu, nepodávať si ruky, dezinfikovať interiér, upustiť od Pánovej večere, zabrániť zhlukovaniu. Pre osoby staršie ako 65 rokov ponúkneme alternatívy a pre chorých na respiračné choroby či takých, ktorí majú nariadenú karanténu, bude vstup nepovolený.

Do Letníc 2020 majú naše lokality prechodný režim, v ktorom sa individuálne pripravujú na tieto nastavenia, pričom:

  • Našou nosnou bohoslužbou dovtedy ostáva online bohoslužba vždy v nedeľu o 10:00, kde dokončíme sériu „Od prenasledovania k prebudeniu.”
  • V jednotlivých lokalitách sa môžu podľa uváženia poriadať „minibohoslužby“, a to buď cez týždeň (ako napríklad modlitebné stretnutia) alebo v nedeľu (ako napríklad spoločná účasť na streamovanej bohoslužbe). Tieto formáty sú na lokálnych pastoroch.
  • Priestory, v ktorých sa v jednotlivých lokalitách stretávame, prispôsobíme na nový režim (rozostupy, atď.).
  • Končíme s online modlitbami v utorky a táto služba prejde plne do lokalít KM.
  • Prebehne séria líderských stretnutí a tréning dobrovoľníkov o novej sezóne a o kultúre KM.

Zároveň vás pozývame zúčastniť sa online verzie našej konferencie TURBULENCIA 2020, ktorá bude v piatok a sobotu 29.-30.5.2020 o 19:30. Čaká nás skvelý program, to najlepšie, čo je možné mať online :). Pre vás, ktorí ste si zakúpili vstupenku, máte ju automaticky platnú na TURBULENCIU 2021. Ak niekto požiada o vrátenie peňazí, samozrejme vyhovieme.Ďakujem za vás a žehnám vám, aby ste v tomto období napredovali, silneli vo viere a boli vystrojení k novej sezóne. Žatva je tu a Boh s nami ráta.

Mám vás rád, priatelia!
Miro Tóth
leadpastor KM

PS:  “Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“ Filipanom 4,19

VIDEO SI MÔŽETE POZRIEŤ TU – KLIKNITE.

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *