Archives

Blog

PS MIRO TÓTH

PS MIRO TÓTH

Drahí priatelia,  
máme za sebou už niekoľko týždňov v mimoriadnom režime. Celá spoločnosť, od škôl až po obchody reaguje na hrozbu nového korona vírusu prísnymi opatreniami. Vďaka Bohu, Slovensko patrí v tomto čase medzi najmenej postihnuté krajiny, čo zapríčiňujú aj prísne nariadenia. Nová vláda a nový parlament čelí situácii, o akej sa im ani nesnívalo. Som rád, že je medzi nimi niekoľko znovuzrodených kresťanov. Modlíme sa za nich, aby mali v tomto období múdrosť, rozvahu a odvahu konať správne rozhodnutia. Ceníme si prácu zdravotníkov a mnohých iných, ktorí si pre svoje kľúčové poslanie nemôžu dovoliť ostať v núdzovom režime doma.  
Aj my sme sa museli prispôsobiť. Ako cirkev sme samozrejme zareagovali na zákaz poriadania verejných podujatí. Pozorujeme dianie v spoločnosti, sledujeme uzávery krízového štábu, tlačové konferencie premiéra a kľúčových ministerstiev. Konzultujeme naše postupy s vedením našej cirkvi ako aj s príslušným ministerstvom.  
Cirkev samozrejme nekončí. Služba sa nezastavila. Život v Kristus mestu ide ďalej. Pastorský tím sa virtuálne pravidelne stretáva a organizuje službu vo všetkých lokalitách KM. Chceme, aby bolo o každého jednotlivca postarané. Modlíme sa za vás, za vaše zdravie, vaše rodiny, vaše bezpečie, vaše zaopatrenie. Náš office taktiež funguje na plné obrátky (na 99% virtuálne online, samozrejme). Sme tu pre vás na telefóne, ale ak je to nevyhnutné, pri dodržaní vhodných opatrení a ak to nariadenia umožnia, aj osobne.  
Naše aktivity verejného typu (bohoslužby, skupinky, biblická škola, vyučovania, tábory, konferencie a pod.) sa zastavili. Fiesta sa konala iba online a v súčasnosti prijímame rozhodnutia ohľadom ďalších plánovaných eventov. Zároveň však takmer všetky aktivity, ktoré sme robili doposiaľ, pokračujú bezpečným online spôsobom naďalej. Robíme online bohoslužby v nedeľu ráno. Kým to nariadenia autorít umožňujú, robíme prenosy miniatúrnej bohoslužby z priestorov našej nitrianskej lokality. Chceme vás ubezpečiť, že sa podľa najlepšieho vedomia usilujeme dodržiavať hygienické opatrenia. Tento spôsob bohoslužby sme konzultovali aj na ministerstve a robíme ho v súlade s jeho inštrukciami. Technicky sme neboli pripravení na tento formát, ale aj to z týždňa na týždeň zlepšujeme. Myslím si, že je pre nás prvoradou zodpovednosťou priniesť každý týždeň čerstvý chlieb, čo sa prostredníctvom online bohoslužby odohráva. Na sociálnych sieťach KM ako aj na našej webstránke môžete detailne vidieť náš spôsob fungovania v nedeľu aj mimo nej. Pozývame vás k aktívnej nedeľnej účasti na online zhromaždeniach. Je zrejmé, že tento mód neskončí tak rýchlo, tak vás povzbudzujem, aby ste naň nabehli rýchlo. Rovnako prebiehajú každý utorok na modlitebnej sieti na Facebooku modlitebné stretnutia s Pánovou večerou. Je to požehnaný čas, určite nechýbajte. Každý deň dvakrát streamujeme a prinášame slovo povzbudenia pre vás, dúfam, že to registrujete. Povzbudzujeme vedúcich služieb a skupiniek, aby pokračovali v online skupinkách, napríklad cez platformu ZOOM. Čaká nás Veľký piatok, cez ktorý pripravujeme veľké online stretnutie, kde môžete každého vidieť (taktiež cez ZOOM). Okrem toho sa usilujeme v našich mestách pomáhať. Sme v kontakte s mestskými samosprávami a naši dobrovoľníci pomáhajú v rôznych programoch. V Nových Zámkoch sú naši pastori aj súčasťou krízového štábu mesta, čo je v tomto čase veľmi kľúčové. 
Chcem vás povzbudiť, aby ste sa v tomto období neuzavreli do seba. Ostaňme v kontakte. Žime vieru v spoločenstve. Slúžme si navzájom. Myslime na chorých a starších. Prihovárajme sa za seba v modlitbách. Nepodliehajme strachu. Je normálne mať obavy a pocit zodpovednosti, ale nepodliehajme úzkosti. Ak ste sami, vedzte, že nie ste skutočne sami. Ak potrebujete pomoc, volajte svojmu pastorovi. Sme tu pre vás a stále platí, že vás máme radi! 
Napokon sa chceme uchádzať o vašu pokračujúcu finančnú podporu. Isto registrujete, že naše bežné nedeľné zbierky na bohoslužbách riadne neprebiehajú. Zároveň však všetky náklady pokračujú. Ak je to možné, nastavte svoje dary a desiatky ako trvalý príkaz do svojej vlastnej lokality KM. Naše nájmy, pracovné úväzky ako aj misijné projekty pokračujú aj v tomto období. Ostaňte verní vo svojom dávaní, prosím, je to v tomto čase pre zbor existenčne dôležité. Zároveň ak niekto z vás trpí biedou či stratou zamestnania, prosím ozvite sa nám.  
Cirkev, nie sme zabudnutí. Sme doma, každý vo svojom byte. Ale srdcom a duchom sme spolu. Nič nás neoddelí od lásky Kristovej. Nič nezastaví žatvu. Boh je nad týmto všetkým. Vyjdeme z toho silnejší a požehnanejší. Želám vám jeho nadprirodzený pokoj a plné zaopatrenie. On je verný Boh. Miluje ťa osobne!  
Stojím za vás v modlitbách a nesiem vás na srdci pred Božiu tvár. 
S láskou,
Miro Tóth
leadpastor KM 

POZRITE SI AJ VIDEO OD PS MIRA TÓTHA – KLIKNI SEM

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *