Archives

Blog

OPATRENIA SÚVISIACE SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

OPATRENIA SÚVISIACE SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU

Drahí priatelia, návštevníci a domáci cirkevného zboru Kristus mestu (ACS),
dovoľte nasledovné usmernenia ohľadom celospoločenskej situácie v kontexte šírenia koronavírusu.

Ako kresťania nepodliehame strachu, úzkosti a panike. Rozumieme tomu, že meno Ježiš je nad každé iné meno – vrátane mien nákaz, pliag a ochorení (Fil 2,9-11). V ňom je naša ochrana (Žalm 91), naše uzdravenie (1Pt 2,24), naša sloboda od strachu (Heb 2,14.15) aj naša prevencia (Ex 15,26 Iz 54,17). Náš pohľad na budúcnosť je poznačený dôverou a pokojom (J 16,33 Heb 10,38.39). Zároveň sme ako Boží ľud vyzývaní rešpektovať nariadenia autorít, ak sa vyslovene neprotivia vyššiemu Božiemu zákonu (Rim 13,1-7). Taktiež sme vedení k ohľaduplnosti, zodpovednosti a rozvahe (2Tim 1,7).

Vo svetle týchto biblických právd potrebujeme reagovať na nariadenie štátu, ktoré ruší všetky verejné zhromaždenia (vrátane bohoslužieb) na dobu 14 dní.
Hoci veľmi neradi, ako cirkevný zbor Kristus mestu (ACS) sme nútení vo všetkých svojich lokalitách na najbližších 14 dní zrušiť všetky plánované podujatia, vrátane nedeľných bohoslužieb či akýchkoľvek iných programov v zborových priestoroch. Verím však, že ani takéto obmedzenia neublížia životu spoločenstva v našich lokalitách.

Dovoľte mi zároveň niekoľko pozvaní:

1 Pozývam vás sledovať online bohoslužbu, ktorú budeme vysielať najbližšie nedele o 10:00. Bohoslužba bude naživo, avšak bez živého publika. Naladiť si nás môžte na facebooku Kristus mestu – klikni.

2 Pozývam vás k tomu, aby sme sa v tomto období stretávali súkromne, resp. na skupinkách. Samozrejme rešpektujme základné hygienické pravidlá a určite sa takýchto stretnutí nezúčastňujme, ak vykazujeme známky choroby.

3 Prosím, venujme intenzívny čas modlitbe. Máme modlitebnú sieť, kde sa zdieľame o svojich potrebách a máme modlitebnú reťaz. Ak v nej ešte nemáte svoj záväzok, pridajte sa práve teraz. Oddeľte si jednu hodinu v týždni tento rok na príhovorné modlitby. Viac info tu – klikni. Zároveň sa modlime za zastavenie nákazy a za to, aby sa táto situácia zmenila na požehnanie.

Priatelia, verím, že z tohto obdobia vyjdeme požehnanejší a silnejší. Myslime jedni na druhých, vyvýšme v chvále Kráľa kráľov a nepodliehajme strachu.

“Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.” (Fil 4,12.13.19)

Máme vás radi, rodina!

Za tím Kristus mestu,
Miro Tóth
leadpastor

PS: Pripájame vyjadrenie vedenia Apoštolskej cirkvi na Slovensku

 


 

Drahé sestry a bratia,

Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenie koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 vydal dňa 9. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodnutie, ktorým v zmysle príslušného zákona o opatreniach pri ohrození verejného zdravia zakázal usporadúvať všetkým fyzickým a právnickým osobám hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. Toto nariadenie sa týka obdobia od 10. marca do 23. marca 2020.

Písmo nás učí, že máme byť podriadení vladárom a sme presvedčení, že ako kresťania máme konať zodpovedne. Vzhľadom k tomu sme sa rozhodli rešpektovať toto nariadenie autority štátu, a preto v cirkevných zboroch Apoštolskej cirkvi na Slovensku najbližších 14 dní rušíme všetky aktivity, ktoré sme mali naplánované, vrátane nedeľných bohoslužieb (t.j. do 23.3.2020).

Božie Slovo nás pozvbudzuje, že sme nedostali Ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu (2 Tim 1:7). Je našou úlohou prispieť k tomu, aby sa nešírila panika, aby nás nemotivoval ani neovládal strach. Ako kresťania žijeme dôverujúc Bohu, Jeho vedeniu a zabezpečeniu. Rovnako veríme, že láska sa prejavuje aj tak, že chceme to najlepšie pre tých druhých. To pre nás znamená okrem iného, že urobíme všetko preto, aby sme eliminovali ďalšie možnosti rozšírenia tohto vírusu.

Napriek zrušeniu bohoslužieb Vás vyzývame, aby ste si v rodinách vyhradili čas na modlitby a spoločenstvo pri Božom Slove. Ako živá cirkev, ľudia plní Ducha Svätého, prehlasujme Božie pravdy a zotrvávajme na modlitbách, ako to robila prvá cirkev. Zjednocujme sa spoločne v modlitbách za ochranu, za všetkých tých, ktorí už boli týmto vírusom zasiahnutí. Modlime sa za to, aby Boh pomohol svojou múdrosťou a rozumnosťou zodpovedným ľuďom a odborníkom, aby sa zabránilo šíreniu a bola rýchlo vynájdená účinná protilátka. Slúžme všade tam, kde sme. Pomahajme si navzájom. Vyvyšujme Pána Ježiša Krista, ktorý je nad touto situáciu a prosme o Jeho ochranu. Aj v tomto čase buďme ako kresťania svetlom, soľou a požehnaním.

Zároveň Vás chceme informovať, že viaceré zbory budú mať živé online vysielanie, takže aj takto budeme môcť zotrvať v spoločenstve svätých. Kliknutim na jeden z dole uvedených odkazov budete presmerovaní na online bohoslužby daného zboru:

Bratislava: https://www.youtube.com/channel/UCkVi7Y37gU_xPULQ6jLFIGA

Košice: https://www.youtube.com/channel/UCAqw5xMfOpS4OQZXJLcFmVg

Kristus mestu: https://www.facebook.com/pg/kristusmestu/videos/?ref=page_internal

S pozdravom,

Mgr. Ján Liba
Biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Rada cirkvi

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *