Blog

POVZBUDENIE PRED VOĽBAMI 2020

POVZBUDENIE PRED VOĽBAMI 2020

„Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite!“ (1Pt 2,17)

Ako kresťania sme Bibliou vyzývaní k pokojnému občianskemu nažívaniu, kultúre úcty a k životu v zdravej bázni pred Bohom. Sme taktiež nabádaní hľadať dobro mesta/krajiny a modliť sa za jej predstaviteľov (Jer 29,7 1Tim 2,1-3).

Je potrebné povedať, že ideálne zriadenie na zemi neexistuje, pretože sme pádom do hriechu a vzdialením sa od Boha oň prišli. Demokraciu pokladáme za najprijateľnejší spôsob spravovania štátu, keďže poskytuje mechanizmy vykázateľnosti a kontroly. História potvrdzuje, že spájanie štátu s náboženstvom nie je zdravé, preto sme za základný princíp sekulárneho štátu, ktorý však umožňuje plnú náboženskú slobodu. Zároveň sme presvedčení o nevyhnutnosti hlasu kresťanov v spoločnosti, ktorý sa má zastávať judeo-kresťanských hodnôt – o.i. otázok hodnoty ľudského života či témy manželstva. Pridávame sa k radom mnohých, ktorí volajú k potrebe očistenia spoločnosti od korupcie a mafie. Hovoríme taktiež zreteľné „nie“ extrémizmu, nenávisti, novým formám antisemitizmu či rasovej neznášanlivosti.

Povzbudzujeme veriacich k aktívnemu rozhodovaniu v nastávajúcich voľbách, ako aj k modlitbám za pokoj v krajine, za požehnanie pre nastávajúce vedenie štátu a za pokračujúcu priazeň pre šírenie evanjelia.

Ps Miro Toth

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *