Blog

EXPLÓZIA ŠTEDROSTI 2020

EXPLÓZIA ŠTEDROSTI 2020

Finančná kampaň, ktorú sme na spoločnej nedeli vízie spustili pod názvom “Explózia štedrosti” je zameraná na podporu poslania a vízie cirkevného zboru Kristus mestu.
Nie je vopred určené, na čo vyzbierané financie použijeme – chceme v tom počuť Božie volanie a investovať ich v pravý čas do správnych vecí tak, aby sme investovali do šírenia Božieho Kráľovstva a uvoľňovali kultúru štedrosti.
Je to naše spoločné dobrodružstvo a budovanie kultúry, v ktorej štedro zasievame do Božieho Kráľovstva viac, ako sa od nás čaká. Veríme, že štedrosť prináša požehnanie a uvoľňuje radosť.

TRVANIE KAMPANE JE ČASOVO OBMEDZENÉ, PREBIEHA POČAS JANUÁRA A FEBRUÁRA 2020.

DECEMBER
Počas mesiaca december vás voláme k modlitbám. Modlite sa za to, koľko máte ako rodina alebo jednotlivci darovať.

JANUÁR
Počas mesiaca január budeme počas bohoslužieb zbierať tzv. finančné záväzky (v každej lokalite sú k dispozícii vytlačené formuláre), na ktoré napíšeme meno a sumu, ktorú sme sa rozhodli ako rodina alebo jednotlivci v štedrosti darovať. Táto zbierka nie je anonymná.
“Finančné záväzky” zbierame do konca januára 2020vhodením do zbierky. Po tomto dátume je kampaň ukončená.

FEBRUÁR
Úhrada všetkých “finančných záväzkov“ vyzbieraných do konca januára je možná až do konca februára – 29.2.2020.

ÚHRADA SUMY UVEDENEJ NA “FINANČNOM ZÁVÄZKU”
Finančné záväzky môžete uhradiť počas mesiacov január a február nasledovnými spôsobmi:
*ÚČET:  IBAN: SK13 1100 0000 0029 4900 0284, poznámka: MENO, STEDROST2020
*ZBIERKA: na špeciálnu obálku vypíšeme MENO a SUMU a vhodíme do zbierky
*úhradu môžete urobiť JEDNORAZOVO alebo TÝŽDENNE/MESAČNE do ukončenia kampane

POZNÁMKY
*Táto zbierka je dobrovoľná a je vyjadrením našej štedrosti. Tieto finančné prostriedky nie sú naše bežné dávanie a desiatky, ktoré patria do lokálneho zboru.
*Počas prvej februárovej nedele 2.2.2020 vyhlásime sumu, ktorú sme vo “finančných záväzkoch” vyzbierali na podporu vízie Kristus mestu. NEBUDEME ZVEREJŇOVAŤ MENÁ A SUMY JEDNOTLIVCOV ANI LOKALÍT, IBA SPOLOČNÚ SUMU VYZBIERANÚ V KRISTUS MESTU.
*O každej investícii, ktorú z tejto zbierky urobíme vždy budeme hovoriť a tešiť sa z nej spolu.

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *