Archives

Blog

PREČO? LEBO ŽATVA | PS MIRO TÓTH

PREČO? LEBO ŽATVA | PS MIRO TÓTH

Sú momenty, keď si kladiem fundamentálnu otázku. V rôznych obdobiach vyznieva rôzne, ale v zásade to je tá istá otázka. Prečo sa unúvam (-e)? Prečo nežijeme ten jednoduchý život, o ktorom spieva Sima Martausová? Prečo zakladáme zbory? Prečo vychádzame z komfortu? Prečo sa trápime s biblickou školou? Prečo sa neustále venujeme ľuďom, rozvíjame lídrov, radíme snúbencom, investujeme do mladých? Prečo sa unúvame? Horšie je, že túto otázku dostávam od dobre mieniacich priateľov, občas od rodiny a úplne zriedkavo, raz za sto rokov aj od mojej manželky :).

Odpoveď je rovnako fundamentálna, ako otázka. Verím v žatvu. 

Žatva je obdobie zbierania úrody (to ste doteraz stopercentne netušili :). Je to čas navrátenej investície, keď zasievané zrno, často neviditeľne ukryté v zemi, konečne prináša efekt. Žatva je obdobie zadosťučinenia. Plody sú na stole, zrno v sýpke, ovocie v kompótovom stave.

V duchovnom režime je žatva obrazom obdobia návratu duchovnej investície. Po tom, ako zasievame Božie slovo, premodlievame situácie, evanjelizujeme a zakladáme zbory, kážeme evanjelium a investujeme do učeníctva, prichádza konečne viditeľný výsledok. Ľudia sa obracajú ku Kristovi. Evanjelium sa šíri v zemi. Kultúra Božieho kráľovstva sa etabluje. Nové zbory sa zakladajú, stagnujúce sa prebúdzajú a zdravé sa multiplikujú. Spoločnosť registruje, že cirkev je živá!

Ježiš hovoril o žatve viackrát. Ale najviac ma zaujal jeho okrajový rozhovor, keď tak mimochodom, popri hlavnom naratíve o žene zo Samárie, sa vyrozrozprával o žatve.

Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“ On im však povedal: „Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete.“ Tu si hovorili učeníci medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. Vari nehovoríte i vy sami: ‚Ešte štyri mesiace a príde žatva?‘ Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve! Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. Lebo v tomto má pravdu príslovie: ‚Jeden rozsieva a druhý žne.‘ Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce.“ (Ján 4,31-38). 

Ježišovým najbližším nedopínalo. Museli mať v hlave rôzne scenáre: Doniesol mu niekto medzitým obed? Premenil konečne skalu na chlieb? Ježiš však jasne hovorí, že jeho nutričnou hodnotou, to čo ho sýti a napĺňa, je život v centre Otcovej vôle. Ale to je na inú kázeň…

Potom začne hovoriť o žatve. Vo svetle otcovej vôle hovorí o žatve. Otcovou vôľou je žatva. Bodka. Ale čo Ježiš o žatve povedal? Stojí zato si všimnúť jeho “teológiu žatvy.”

1 Žatva príde skôr, než čakáme

“Vari nehovoríte i vy sami: ‚Ešte štyri mesiace a príde žatva?‘ Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve!” (v. 35)

Z Ježišovej perspektívy žatva nemala prísť o štyri mesiace, ako sa očakávalo, ale hneď. Polia sa belejú a sú pripravené k žatve! Musíme si uvedomiť, že naše načasovanie sa môže odchyľovať od Božieho. Je na nás, aby sme zosynchronizovali svoj kalendár s Božím. Inak sa môže celkom ľahko prihodiť, že nám unikne presne to, za čo sa modlíme a na čo po celú dobu vlastne čakáme. Čas žatvy môže prejsť, a keďže sme ho mali v kalendári až o štyri mesiace (alebo inak), vymodlené plody nám totálne uniknú pomedzi prsty. V tom spočíva tragédia nevyužitej žatvy, o ktorej horekuje Jeremiáš („Prešla žatva, pominulo leto, ale my nie sme zachránení!“ Jer 8,20). Je tragické, že kým sa konečne na žatvu nachystáme, už sme štyri mesiace po termíne! Tak mnoho krát sa cirkev ocitla nepripravená na Božie historické šance – tie, ktoré úpenlivo vymodlila. Nedovoľme, aby nás žatva zastihla v momente prekvapenia. Čakanie má tendenciu nás unaviť a uspať. Na to však teraz nie je čas. Priprav sa, žatva je tu. Teraz. Nie o štyri mesiace.

2 Žatva je rozsievačovou odmenou

“Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali.” (v. 36)

Dáva zmysel, že za žatvu sú platení ženci a že im žatva prináša radosť. Ale z Ježišových slov sa nám marí, akoby žencom spoza pliec nakúkal ešte niekto ďalší, a ten sa od radosti vyškiera ešte viac. Je to rozsievač! Pre rozsievača je žatva momentom zadosťučinenia. Žencovia pracujú tvrdo, a preto sa z viditeľných plodov svojej práce tešia. Ale pre rozsievača je žatva momentom, na ktorý čakal od rozhadzovania semena. Konečne vidí, že jeho investícia nevyšla nazmar. Samozrejme, v praxi býva niekedy medzi generáciou, čo zasievala a generáciou, ktorá žne, napätie, súboj a rozdelenie. Môže sa stať, že to, čo Boh robí v cirkvi v generácii dneška, má inú podobu, než to, čo očakávala generácia, ktorá dnešný Boží pohyb premodlila. Preto je vzácne, ak sa generácie žencov a rozsievačov dokážu radovať spoločne. Hovorievame, že najväčším nepriateľom prebudenia býva predošlé prebudenie. Toto chcem odmietnuť. Ideme sa zo žatvy tešiť spolu, tí čo siali, aj tí čo žnú. Párty patrí obom! V príbehu o Boazovi a Rút je krásne prepojenie medzi Boazom, ktorý polia zasial a staral sa o ne, a Rút, ktorá požívala benefity žatvy bez zásluh. Z ich prepojenia vzniká kráľovská línia kráľa Dávida. Poďme v cirkvi vytvoriť takú kultúru úcty, kde sa zo žatvy veselia obe generácie. Máme dôvod na párty! Žatva je tu!

3 Žatva nás presahuje

“Lebo v tomto má pravdu príslovie: ‚Jeden rozsieva a druhý žne.‘ Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce.“ (v. 37.38)

Žatva je väčšia než sme my. My sme vstúpili úplne nezaslúženie do veľkého Božieho príbehu, v ktorom jeden seje a iný žne. Je to multigeneračný príbeh, ktorý začal dávno a neskončí nami. V mojich teen rokoch som vyrastal v Nesvadoch, hlavnom meste papriky :). V čase zberu boli bez diskusie zapojení všetci, čo mali ruky. Priatelia, žatva bude veľká, väčšia než ktokoľvek z nás. Potrebujeme teba. Aj teba. A áno, aj teba! Je tu čas mobilizácie. Možno nie si expert v duchovnej službe. Ale ak dáš k dispozícii to, kto si a čo máš, Boh si to použije. V čase žatvy nie je čas na hádky a súboje typu “to bolo moje zrno,” alebo “to je naše pole” alebo “takto to robili naši.” V čase žatvy nejde o nás. Ide o PÁNA ŽATVY! Naše predstavy a nálepky sú druhoradé, úplne vedľajšie. Na konci dňa ide o Ježiša, Pána žatvy. On to povedal napriamo: Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9,36-38).

Je ešte jeden zaujímavý text k žatve v Starej zmluve. Hoci má svoje historické uplatnenie v proroctvách o Izraeli, mnohé prorocké hlasy ho aplikujú do duchovnej žatvy dnešných dní. Nachádza sa v knihe proroka Amosa „Hľa, prichádzajú dni,“ znie výrok Hospodina, „keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača; vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa” (Am 9,13). Je to obraz žencov, ktorým už šliape na päty oráč: “Pohni, ja už pripravujem pôdu na novú sejbu!” Je tu reč o akcelerácii, o urýchlení procesu, v ktorom sa cyklus sejby a žatvy odohráva. Žatva totiž nie je koniec príbehu. Kým žneme, už sa znova zasieva!

Počuj, dnes sa nachádzame uprostred žatvy. Je tu čas Božieho pohybu. Mobilizujeme, lebo žatva nesmie prepadnúť. Žatva, úroda je tak existenčne dôležitá, že za dávnych čias bola predmetom vojen. Stačí si spomenúť na knihu Sudcov a napríklad kontext príbehu o Gideonovi. Kvôli žatve sa oplatí pobiť. Treba o ňu bojovať. Nesmieme nechať nepriateľa vziať si plody, ktoré boli úmorne zasiate. Buďme ako Šamma, jeden z Dávidových hrdinov, ktorý sa pobil o pole šošovice. Porazil Filištíncov a žatva neprepadla (2Sam 23,11.12). Nenechajme žatvu prepadnúť. Priložme ruky k dielu. S každým rátame.

Takže preto. Preto robíme všetko to, čo robíme. Chceme prinášať vplyv Božieho kráľovstva do našich miest. Chceme zasahovať praktickou službou komunity v našich mestách. A chceme v našich mestách vytvárať zdravý duchovný domov pre veriacich. 100 % vplyv – to je vplyv kráľovstva na celé mesto. 10 % služba – to je reálny dotyk desatiny mesta. 1 % domov – to je duchovný domov pre percento z mesta. O tom je žatva. O tom je naše poslanie. Takže preto.

Tags:

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *