Archives

Blog

KC KOMPAS | POZVANIE DAROVAŤ

KC KOMPAS | POZVANIE DAROVAŤ

“Nikdy nevieš, kedy sa ocitneš v núdzi.”
“V núdzi poznáš priateľa!”
Poznáme aj mnohé iné príslovia, ale my by sme sa radi posunuli od slov ku skutkom.
Chceme zapojiť komunitu v Nových Zámkoch – stredné a základné školy, inštitúcie a firmy, aby sa podieľali na zbierke trvanlivých potravín pre núdznych Novozámčanov.
Vyzbierané potraviny budeme ďalej distribuovať v sociálnej výdajni potravín SoVa, ktorá funguje od roku 2015.
Viac info: 0918707431
Ďakujeme!

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *