Archives

Blog

NÁŠ SEN PRE CIRKEV V MESTE

NÁŠ SEN PRE CIRKEV V MESTE

Vidíme cirkev v meste
…kde rozbití ľudia našli duchovný domov

Vidíme cirkev v meste
…kde deti ulice spoznali lásku a bezpečie

Vidíme cirkev v meste
…kde zatúlaní teenageri stretli otcov a mamy a horia vášňou pre Ježiša

Vidíme cirkev v meste
…kde sa vysokoškoláci stretli s Ježišom a každému o tom musia povedať

Vidíme cirkev v meste
…kde biznismani, politici, učitelia a úradníci dvíhajú ruky v uctievaní

Vidíme cirkev v meste
…kde závislí a marginalizovaní dostali nádej a premenený život

Vidíme cirkev v meste
…kde sa formujú zdravé a silné rodiny

Vidíme cirkev v meste
…ktorú si ľudia musia všimnúť, lebo vidia jej svetlo, cítia jej lásku a počujú jej hlas

 

Tento sen zahŕňa…

…komunitné centrum, ktoré slúži potrebám detí, teeangerov a rodín

…uzdravujúce centrum, kde sú Božou mocou ľudia nadprirodzené uzdravovaní

…modlitebné centrum, ktoré je domom modlitby za všetky národy

…poradenské centrum, ktoré prináša múdrosť a obnovenie do rozbitých životov

…krízové centrum, ktoré prináša pomoc marginalizovaným skupinám

…produkčné centrum, ktoré produkuje, publikuje a šíri relevantné kresťanské médiá

…tréningové centrum, ktoré pripravuje a buduje služobníkov a vodcov pre kráľovstvo

 

Vidíme cirkev v meste, ktorá

…má vplyv na 100% jeho obyvateľov

…slúži 10% jeho obyvateľov

…vytvára domov 1% jeho obyvateľov

 

Tags: , , , , ,

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *